Eerste civielrechtelijke vonnis over Bitcoin

Foto door SalFako //

Foto door SalFako // CC BY-NC 2.0

 

De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat Bitcoin geen geld is in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Wat voor effect heeft dit in deze zaak?

De zaak
A koopt op 2.750 Bitcoins van B op 8 augustus 2012 tegen een koopprijs van € 8,05 per Bitcoin. A betaalt vervolgens de koopprijs van € 22.137,50 aan B, die maar 990 Bitcoins levert aan A. De andere 1760 Bitcoins worden nooit geleverd.
Op 11 oktober 2012 stelt A B in gebreke en ontbindt A de overeenkomst gedeeltelijk. A eist terugbetaling van de koopprijs voor de 1760 Bitcoins die nooit geleverd zijn. A meent winst te zijn misgelopen doordat een Bitcoin sinds de aankoop ongeveer 836% in waarde is gestegen, daarom eist A van B een schadevergoeding van € 132.792,00.

Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank Overijssel veroordeelt B tot terugbetaling van de koopprijs van de Bitcoins die niet geleverd zijn en een schadevergoeding van € 1.760,00.
Waarom krijgt A geen schadevergoeding van € 132.792,00? De rechtbank komt tot de conclusie dat Bitcoin geen geld is in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar een ruilmiddel. (Zie de duidelijk uitleg van SOLV Advocaten over deze conclusie)
 A heeft daarom wel recht op schadevergoeding voor de koerswijziging tussen de koop en de ontbinding, maar niet wegens koerswijziging na de ontbinding. In de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst van A en B en de gedeeltelijke ontbinding is de waarde van een Bitcoin met €1,00 gestegen. Daarom moet B dus €1.760,00 schadevergoeding betalen aan A.

Hier is het hele vonnis te lezen.

Link

Analyse belastingaspect van cryptovaluta

Foto door Michael Fleshman /CC BY-NC 2.0 

Foto door Michael Fleshman /CC BY-SA 2.0

 

Aaron van Wirdum van Coincourant analyseert in zijn artikel het belastingaspect van cryptovaluta. Naast belastingontduiking, cash fiat geld en de libertarische visie op belastingen wordt onder meer inflatie als verborgen belasting besproken.

Van Wirdum komt, simpel gezegd, tot de conclusie dat Bitcoin het ontwijken van reguliere belastingen laagdrempeliger, praktischer en daarmee toegankelijker maakt voor de gemiddelde burger.
Wanneer ik het artikel zo samenvat lijkt het alsof het artikel een handleiding voor belastingontduiking is. Lees het artikel zelf en zie dat dit uiteraard niet zo is.

^ + Een artikel over belastingontwijker Mitt Romney.

 

Link

BitLegal

BitLegal PrtSc 22-3-2014

Foto: Screenshot BitLegal 22/3/2014

BitLegal heeft wereldwijd in kaart gebracht wat de status van regulering is.

De Nederlandse status volgens BitLegal:

Although the Netherlands has not officially vindicated the legality of Bitcoin, it has assented to its legal usage by providing tax guidance. Income in bitcoins is taxable as income in any other currency is.[1]

De site is erg handig en informatief.

Welkom (toekomstige) Bitcoiner

Bitcoin is erg interessant. Ook vanuit een juridisch oogpunt.

Geen overheid of organisatie kan de macht hebben over Bitcoin, desondanks hebben we nu al gezien dat overheden en organisaties invloed uit proberen te oefenen door handelen met Bitcoin bijvoorbeeld te verbieden of simpelweg te moeilijk te doen.

Momenteel studeer ik Rechten in Amsterdam. Ik ben geïnteresseerd in cryptocurrencies en de nieuwe (alternatieve economische) mogelijkheden die daardoor ontstaan. Daarnaast praat en droom ik graag over technologie, gadgets en de juridische verschijnselen en vraagstukken die daarbij komen kijken.

Met oog op de toekomst wil ik hier de juridische aspecten van Bitcoin belichten.

Voor contact stuur een tweet naar @CoinKever op Twitter

– BitcoinJurist.nl

donate_64

BTC adres: 1Cr8ccnndQ5QeP2BU3hkvAWHZzDoT1oHbJ