Eerste civielrechtelijke vonnis over Bitcoin

Foto door SalFako //

Foto door SalFako // CC BY-NC 2.0

 

De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat Bitcoin geen geld is in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Wat voor effect heeft dit in deze zaak?

De zaak
A koopt op 2.750 Bitcoins van B op 8 augustus 2012 tegen een koopprijs van € 8,05 per Bitcoin. A betaalt vervolgens de koopprijs van € 22.137,50 aan B, die maar 990 Bitcoins levert aan A. De andere 1760 Bitcoins worden nooit geleverd.
Op 11 oktober 2012 stelt A B in gebreke en ontbindt A de overeenkomst gedeeltelijk. A eist terugbetaling van de koopprijs voor de 1760 Bitcoins die nooit geleverd zijn. A meent winst te zijn misgelopen doordat een Bitcoin sinds de aankoop ongeveer 836% in waarde is gestegen, daarom eist A van B een schadevergoeding van € 132.792,00.

Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank Overijssel veroordeelt B tot terugbetaling van de koopprijs van de Bitcoins die niet geleverd zijn en een schadevergoeding van € 1.760,00.
Waarom krijgt A geen schadevergoeding van € 132.792,00? De rechtbank komt tot de conclusie dat Bitcoin geen geld is in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar een ruilmiddel. (Zie de duidelijk uitleg van SOLV Advocaten over deze conclusie)
 A heeft daarom wel recht op schadevergoeding voor de koerswijziging tussen de koop en de ontbinding, maar niet wegens koerswijziging na de ontbinding. In de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst van A en B en de gedeeltelijke ontbinding is de waarde van een Bitcoin met €1,00 gestegen. Daarom moet B dus €1.760,00 schadevergoeding betalen aan A.

Hier is het hele vonnis te lezen.